Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 02/065

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

27 mei 2002

Nr. 02/065

Ruim 55.000 langdurig werklozen aan de slag door concrete afspraken tussen minister Vermeend en dertig grootste gemeenten

Minstens 55.599 langdurig werklozen zullen in de periode tot en met 2006 aan de slag komen als gevolg van de concrete afspraken die demissionair minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemaakt met de dertig grootste gemeenten. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht zullen 23.675 mensen uit de bijstand stromen, in 26 andere grote gemeenten nog eens 31.924 mensen.

Basis voor deze afspraken is de Agenda van de Toekomst, de overeenkomst die minister Vermeend en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2001 sloten over de activering en uitstroom van bijstandsgerechtigden. Het Rijk ondersteunt de afspraken financieel; de gemeenten worden op prestaties afgerekend. De minister heeft vandaag een tussenrapportage over de Agenda van de Toekomst naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ook voor de kleine en middelgrote gemeenten stelt het Rijk geld beschikbaar voor een extra impuls aan activering en uitstroom van bijstandsgerechtigden door middel van een subsidieregeling. Inmiddels heeft meer dan 90% van deze gemeenten een aanvraag ingediend. Naar verwachting zullen hierdoor nog eens 56.000 mensen aan de slag gaan in de periode tot en met 2006.

Het geld dat de individuele gemeenten als tegenprestatie van het Rijk krijgen, is bestemd voor intensieve begeleiding van werklozen (casemanagement), extra kinderopvang, activering van toegelaten asielzoekers en vernieuwende experimenten om groepen mensen aan de slag te helpen.


---

De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht:
PDF publicatie Brief van minister Vermeend over stand van zaken bestuurlijke afspraken Agenda van de Toekomst
PDF publicatie Bijlage 1: Nulmeting
PDF publicatie Bijlage 2: Bestuurlijke afspraken 2002 tussen SZW en de gemeente Amsterdam
PDF publicatie Bijlage 3: Bestuurlijke afspraken Agenda van de Toekomst SZW en de gemeente Rotterdam

Deel: ' Tussenrapportage Agenda van de Toekomst '
Lees ook