Ministerie van VWS

Tussenrapportage onderzoek legionella

Aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/GZ 992857

28 juni 1999

Hierbij bied ik u de tweede tussenrapportage van het RIVM aan over het onderzoek naar de bron van de Legionella-epidemie. Na de eerdere tussenrapportage van 16 april 1999, wordt thans gerapporteerd over de eindresultaten van het microbiologisch onderzoek naar de bron, en een actueel overzicht gegeven van het casus-register. De peildatum van de gepresenteerde gegevens is 15 juni. Voorts wordt bericht over de stand van zaken bij de twee epidemiologische onderzoeken.

Omdat het RIVM, de LCI en alle GGDs actief aanvullende gegevens hebben verzameld over ziektegevallen die zijn opgetreden na de Flora, is nu bekend dat er inmiddels 28 mensen zijn overleden. Bij 7 van hen is er wel een klinisch beeld passend bij een L.pneumophila infectie aangetoond, maar kon deze infectie niet microbiologisch bevestigd worden.

Zoals u uit de rapportage kunt opmaken zijn twee whirlpools de meest waarschijnlijke bron van deze epidemie. Er is microbiologisch geen bewijs gevonden voor besmetting van het aanvoerende waterleidingsysteem van de Flora, hoewel het een plausibele verklaring is dat Legionella van daaruit is geïntroduceerd.
De resultaten van de epidemiologische studies kunnen eind juli verwacht worden.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Tussenrapportage onderzoek legionella '
Lees ook