RIVM

Bilthoven, 21 juni 1999

Op 21 juni is door RIVM een tussenrapportage gepresenteerd over het onderzoek naar de legionellose epidemie.

Om technische redenen is deze pas op deze pagina beschikbaar vanaf einde dinsdagmiddag 22/6/99.

Belangstellenden voor de de tussenrapportage ( omvang ca. 5 pagina's A4 zonder plaatjes), kunnen deze in de tussentijd via email ontvangen. U kunt zich telefonisch (030-2742320 of 030-2742840) wenden tot de afdeling voorlichting en vragen om toezending. Via email kan dat ook: emailadressen zijn:

Mireille.Greijmans@rivm.nl en Erica.van.den.Hooff@rivm.nl

Nadere informatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Voorlichting en PR
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Zoekwoorden:

Deel: ' Tussenstand onderzoek legionella epidemie '
Lees ook