Provincie Utrecht


Persbericht
22 januari 1999

Volledige afsluiting gedurende 2 avonden en nachten TUSSENTIJDS ONDERHOUD BUNSCHOTERSTRAAT

De provincie voert binnenkort een asfaltreparatie uit op een deel van de Bunschoterstraat, de provinciale weg N 199 (Bunschoten - Amersfoort). Het gaat om het gedeelte tussen de A1 en de rondweg Noord. Om de werkzaamheden snel en veilig (voor wegwerker én weggebruiker) te kunnen uitvoeren, is volledige afsluiting tijdens het werk noodzakelijk.

Wanneer wordt afgesloten?
Het gedeelte tussen de A1 en de rondweg Noord van van de Bunschoterstraat wordt twee avonden en twee nachten geheel afgesloten voor alle autoverkeer:

1 februari van 20.00 uur tot 2 februari 06.00 uur en op

2 februari van 20.00 uur tot 3 februari 06.00 uur. Het autoverkeer zal door middel van borden worden omgeleid. De aanwezige parallelweg blijft te gebruiken voor aanwonenden en calamiteitenverkeer.

Veiligheid en bouwverkeer
De reparatie vindt plaats voorafgaande aan de op handen zijnde grote reconstructie van de Bunschoterstraat. De reparatie is noodzakelijk om de verkeersveiligheid tot die tijd te kunnen waarborgen. Daarnaast moet de weg geschikt blijven voor het zware bouwverkeer dat tijdens de reconstructie gebruik zal maken van de weg.
De reparatie is berekend om een periode van twee jaar te overbruggen.

IJs en weder dienende
Door ongunstige weersomstandigheden (regen, vorst, mist of gladheid) kan het werk één of meerdere dagen opschuiven. (Voor informatie: Clara van Foreest actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 19)

Deel: ' Tussentijds onderhoud N 199 Bunschoten - Amersfoort '
Lees ook