Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

CNV Land en tuinbouw is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

31-08-2001

Tussentijdse afspraken redden nieuwe cao
bloembollengroothandelsbedrijf

Nieuw overleg over de nieuwe cao voor het
bloembollengroothandelsbedrijf (een afsplitsing van de cao voor het bloembollenbedrijf, heeft ertoe geleid dat de werkgevers er alsnog mee instemmen te gaan onderhandelen over een tussentijdse cao. Dit betekent, dat het mogelijk wordt het gat te dichten tussen de in het voorjaar afgelopen oude cao en de onderhandelingen over de echte nieuwe cao.

De hobbel in de onderhandelingen was eerder de wens van de werkgevers een urenconcept op jaarbasis in te voeren. De gevolgen hiervan zouden voor de werknemers aanzienlijk zijn in verband met overwerk. CNV Land- en tuinbouw bepleitte daarentegen eerst een tussen-cao af te sluiten en pas daarna te gaan onderhandelen over de echte cao. Vandaag bleken de werkgevers toch gevoelig voor de argumenten. Zodoende is afgesproken, dat dit tussentijdse overleg zal plaatsvinden vóór de eerste onderhandelingsronde in oktober en dat de onderwerpen urenconcept en functiewaardering niet bij de tussentijdse onderhandelingen aan de orde zullen komen.
Onderhandelaar Jaap Bosma van CNV Land- en tuinbouw spreekt van een positieve ontwikkeling waarmee een patstelling in de sector is voorkomen.

Nadere inlichtingen:

Jaap Bosma
023-5684670

Deel: ' Tussentijdse afspraken redden cao bloembollenbedrijf '
Lees ook