Gemeente Rotterdam

TV Dits bv ontvangt subsidie voor documentaire

(4-9) Het college van B. en W. stelt voor om aan TV Dits BV een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal 125.000 gulden voor een documentaire over `witte' ouders en kinderen op een `zwarte' school in de eigen buurt.

Een aantal `witte'ouders heeft het initiatief genomen om hun kinderen op de `zwarte'school de Vierambacht te plaatsen. De documentaire volgt deze ouders en hun kinderen tot en met het begin van het schooljaar 2001/2002. B&W acht het initiatief van de betrokken ouders een belangrijke stap in de richting integratie van minderheden. Publiciteit rond dit initiatief zal ook het Rotterdams onderwijs op een positieve manier over het voetlicht brengen.

De opnames worden gemaakt in de maanden juli tot en met september. De film is in december klaar en duurt ca. 20 minuten. De producent heeft het voornemen om een langere documentaire (serie) te maken over het initiatief van bovengenoemde ouders en de gevolgen daarvan. De gemeente verwerft het niet-exclusieve, niet-commerciële, educatieve vertoningsrecht. Het auteursrecht van de film berust bij de producent.

TV Dits voldoet aan de subsidiecriteria als bedoeld in artikel 9 van de Verordening algemene subsidievoorwaarden.

Deel: ' TV Dits Rotterdam ontvangt subsidie voor documentaire '
Lees ook