Programmabureau Advies Overheid.nl

Twaalf genomineerden voor de Webwijzer Award 2002 vakjuryprijs

Een jury van deskundigen heeft twaalf overheidswebsites genomineerd voor de Webwijzer Award 2002 vakjuryprijs. Bij het bepalen van de nominaties door de vakjury diende de Overheid.nl Monitor van Advies Overheid.nl als uitgangspunt. In deze monitor wordt de kwaliteit van Nederlandse overheidswebsites beoordeeld op basis van vaste criteria.

De genomineerde websites zijn:
Algemene Rekenkamer
Erasmus Universiteit Rotterdam
Gemeente Arcen en Velden
Gemeente Dordrecht
Gemeente Wassenaar
Hoogheemraadschap van Rijnland
Keuringsdienst van Waren
Koninklijke Bibliotheek
Ministerie van Financin
Provincie Noord-Brabant
Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie Vertegenwoordigingen Nederland in Duitsland

De vakjury zal bij het kiezen van de winnaar de volgende aandachtspunten hanteren voor de Award 2002: eenvoud en compleetheid, identiteit en ziel, feedback aan bezoekers, dienstverlening aan ondernemingen en actualiteit.

De Award kent dit jaar voor het eerst naast de vakjuryprijs ook een publieksprijs. De nieuwe categorie van de Webwijzer Award is een direct gevolg van de wens van het kabinet de burger meer te betrekken bij de kwaliteit van de digitale overheid. De winnaars van zowel vakjury- als publieksprijs worden bekendgemaakt tijdens de Webwijzer Award 2002 conferentie die op 30 januari 2003 in De Meervaart te Amsterdam plaatsvindt. Het prijzengeld bedraagt 10.000,= per categorie en wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Webwijzer Award is een onderscheiding voor de beste overheidssite en is in 1998 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingesteld. Doel is overheidsorganisaties te stimuleren tot het maken en het beheren van kwalitatief goede websites.

www.ictu.nl

Deel: ' Twaalf genomineerden voor de Webwijzer Award 2002 vakjuryprijs '
Lees ook