Ingezonden persbericht

Twee acties rond GATS deze week:

Donderdag 13 maart, 15.00-17.00 uur
Wat: Open Dag ministerie Economische Zaken
Waar: Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Zaterdag 15 maart van 13.00 -15.00
Wat: Open Forum
Waar: De Dam te Amsterdam


---
GATS staat voor 'General Agreement of Trade in Services'. Middels dit verdrag wil de World Trade Organisation (WTO) ervoor zorgen dat ook de dienstensector verhandelbaar wordt. Dienstensectoren die onder dit verdrag vallen zijn zeer gevarieerd. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, onderwijs, energie, waterdistributie, toerisme, transport, etc. Komt u dit misschien bekend voor? Dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen van privatisering van transport- en elektriciteits-, post-, en telefoonbedrijven om er een paar te noemen. Denk aan de prijsstijgingen, de kwaliteitsverlaging, de filialen die sluiten, de slechtere arbeidsvoorwaarden en vele ontslagen, denk aan de achteruitgaande service en vergeet niet dat niemand verantwoordelijkheid wil nemen.

De GATS-onderhandelingen spelen zich volledig achter gesloten deuren af. Ook het parlement krijgt onvoldoende informatie en heeft er nauwelijks iets over te zeggen.
Het doel van de GATS is om handelsbeperkingen weg te nemen. In de praktijk betekent het dat voor de nationale overheid nauwelijks nog mogelijkheden overblijven om regels op te leggen uit het oogpunt van maatschappelijk belang (milieu, prijzen, algemene toegankelijkheid, etc). Is een sector eenmaal 'opengesteld' in het kader van de WTO, dan valt dit nauwelijks nog terug te draaien. Liberalisering van de dienstensector zal met name ook ernstige gevolgen hebben voor ontwikkelingslanden.

Meer informatie op de volgende websites:
https://www.gatswatch.org
https://www.somo.nl
https://www.gats.nl
https://www.tni.org

Tni-forum mailing list
Tni-forum@tni.org
https://worldcom.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tni-forum

Deel: ' Twee acties rond GATS '
Lees ook