Gemeente Soest

Twee afvalcontainers tijdelijk naar Kampweg

De gemeente Soest zal binnenkort twee van de vijf afvalcontainers van de Buys Ballotlaan in Soesterberg verplaatsen naar de Kampweg, ter hoogte van het casino. De gemeente heeft dit besloten naar aanleiding van een verzoek van de bewoners van de Plesmanstaete aan de Buijs Ballotlaan. De uitrit van dit appartementencomplex ligt pal achter de afvalcontainers zodat er bij het uitrijden geen zicht naar rechts is. De maatregel is tijdelijk bedoeld in afwachting van een ondergrondse oplossing aan de Buys Ballotlaan.

Op de Buys Ballotlaan staan vijf afvalcontainers voor respectievelijk glas, papier en textiel. Deze containers zijn daar destijds geplaatst vanwege de combinatie met het winkelcentrum. Veel ruimte op openbaar terrein was er niet, maar met de ruimte rond de kerk (de Hoeksteen) was de situatie toch redelijk acceptabel. Dat veranderde door de bouw van het appartementencomplex Plesmanstaete, met de uitrit direct naast de containers. De bewoners hebben bij het uitrijden geen uitzicht naar rechts.

De meest wenselijke oplossing zijn ondergrondse containers aan de Buys Ballotlaan. Dan is het uitzichtprobleem opgelost en blijft de combinatie met het winkelcentrum gehandhaafd. Die oplossing is echter op korte termijn niet haalbaar, onder andere vanwege de kosten. Om de bewoners van de Plesmanstaete toch tegemoet te komen, heeft het college besloten tijdelijk twee van de vijf containers te verplaatsen naar de Kampweg, ter hoogte van het casino. Hier is in de berm net ten noorden van de bushalte voldoende ruimte om de containers op te stellen. Deze plek ligt voor veel Soesterbergers goed 'op de route', ze kunnen hier goed worden geledigd en er zijn geen bijzondere inrichtingsmaatregelen nodig. Bovendien is de afstand tot de woningen dermate groot en zijn de tuinen zo diep, dat hier nauwelijks overlast zal ontstaan.

---

Milieucentrum 'de Kwekerij' tijdens schoolvakantie gesloten

Vanaf 19 juli tot en met 19 augustus 2001 is het Milieu Educatief Centrum De Kwekerij (gemeente Soest) aan de Molenstraat 157 voor publiek gesloten.

Het schoolseizoen 2001-2002 zit er op. Voor medewerkers van de Kwekerij weer tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe schoolseizoen. Het afgelopen schoolseizoen hebben alle Soester en Soesterbergse basisscholen weer deelgenomen aan één of meerdere activiteiten. Vooral de tentoonstelling I.F.O. (over vogels) - opgezet samen met de Stichting Vogelopvang en de weidevogelvereniging "De Wulp" (IVN Eemland) - en de tentoonstelling "Hallo, met madelief"- over hoe er in de natuur wordt gecommuniceerd - waren echte publiekstrekkers.

Op dit moment hebben alle scholen zich alweer volop ingeschreven voor het activiteitenprogramma van het schoolseizoen 2002-2003 en worden de planningen voor lesbezoeken en uitleen van lesmaterialen gemaakt.

De Kwekerij begint in september met een kabouternatuurbad voor de kleuters, in de heemtuin naast het milieucentrum. In november en december zal het de Kwekerij in het teken staan van Natuur & Techniek. Voor Soester siertuinbezitters gaat het milieucentrum door met de organisatie van de cursus Milieuvriendelijk tuinieren. Deze cursus bestaat uit 3 dinsdagavonden en zal plaats vinden op 1, 8 en 15 april 2003.

Wilt u meer informatie over de activiteiten of mogelijkheden van Natuur- en Milieu Educatie in Soest of over het milieucentrum De Kwekerij in het bijzonder? Neem dan, voor of na de zomersluiting, contact op met Henriëtte Steijn of Johan Simon. Tel. 035 6093202 of E-mail: milieucentrum@soest.nl.

---

Deel: ' Twee afvalcontainers tijdelijk naar Kampweg Soest '
Lees ook