Gemeente Hilversum


Twee Hilversumse scholen mogen als eerste in nieuw archief

De Hilversumse scholen het Alberdingk Thijm College en het A. Roland Holst College zijn de eerste onderwijsinstellingen in Nederland die gebruik mogen maken van de collectie van het Nederlands Audiovisueel Archief (NAA).

Het NAA is een verzameling en samenbundeling van de archieven van de publieke omroepen, het filmarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst, de collectie van de Stichting Film & Wetenschap en het Omroep Museum. Het aldus ontstane archief, dat is gevestigd op het Mediapark in Hilversum, wil zijn gegevens digitaal openstellen voor alle inwoners van Nederland. In eerste instantie komt de collectie beschikbaar voor de sectoren onderwijs, cultuur en wetenschap.

Voor wat het onderwijs betreft wordt gestart met het project "NAA in de klas". Daarbij wordt een deel van de collectie ter beschikking gesteld aan het voortgezet onderwijs voor de vakken Nederlands en geschiedenis. Met dit project wordt begonen in Hilversum. De twee Hilversumse colleges hebben zich hiervoor aangemeld. Met ingang van het schooljaar 2000 - 2001 moet dit operationeel zijn.

Deel: ' Twee Hilversumse scholen mogen nieuw archief gebruiken '
Lees ook