Gemeente Coevorden

Twee leden vrijwillige brandweer koninklijk onderscheiden

Burgemeester Jansema reikt op donderdag 4 juli a.s. aan twee leden van de vrijwillige brandweer een koninklijke onderscheiding uit. De heer H.J. Braker uit Sleen en de heer J. van der Spoel uit Aalden worden benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. De onderscheidingen worden om 19.30 uur uitgereikt in het Kasteel in Coevorden.

De heer H.J. Braker (56), wonende aan de Echtenstraat 11 in Sleen, is ruim 21 jaar lid van de vrijwillige brandweer geweest. Hij is destijds op 1 oktober 1980 door het bestuur van de voormalige gemeente Sleen tot lid van de vrijwillige brandweer benoemd. Zijn vaste standplaats is de brandweerpost in Sleen. Op 1 januari 1998 is de heer Braker benoemd tot postcommandant van de post Sleen.
In verband met het bereiken van de 55-jarige leeftijd is hem met ingang van
1 januari 2002 eervol ontslag verleend. De heer Braker ontvangt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de brandweerorganisatie.

De heer J. van der Spoel (55), wonende aan de Wendakker 11 in Aalden, is ruim 32 jaar lid van de vrijwillige brandweer geweest. Hij is op 29 oktober 1967 benoemd tot lid van de vrijwillige brandweer door het voormalige gemeentebestuur van Zweeloo. De heer Van der Spoel heeft altijd voor de post Zweeloo gewerkt. Omdat de heer Van der Spoel vorig jaar 55 jaar is geworden, is hem met ingang van 1 januari 2002 eervol ontslag verleend. Voor zijn jarenlange inzet voor de brandweerorganisatie wordt de heer Van der Spoel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zoekwoorden:

Deel: ' Twee leden vrijwillige brandweer Coevorden koninklijk onderscheiden '
Lees ook