Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Twee nieuwe leden benoemd in bestuur SIDN
27/05/2002

Prisca Ancion-Kors en Kees Prins zijn donderdag 16 mei 2002 benoemd als lid van het SIDN bestuur. Zij volgen Piet Beertema en Ted Lindgreen op. Beiden zijn benoemd voor een periode van drie jaar. De nieuwe bestuursleden
Prisca Ancion-Kors is sinds november 1989 directeur van de Stichting Reclame Code. Tevens is zij lid van het dagelijks bestuur van de European Advertising Standards Alliance (EASA) te Brussel en redactielid van Kluwers Praktijkboek Reclamerecht. Eerder was zij lid van het College van Beroep van SIDN.
Kees Prins is oprichter en partner bij M&I/Partners. M&I staat voor een groep van consultancybedrijven die samen vrijwel alle management vraagstukken op het terrein van informatievoorziening en -technologie kunnen oplossen. M&I is de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande adviesbureaus in Nederland. Kees Prins is voorzitter van het bestuur van de M&I-groep. Daarnaast bekleedt hij diverse nevenfuncties, onder andere als bestuurslid van ISOC-NL. Afscheid van Piet Beertema en Ted Lindgreen
Piet Beertema en Ted Lindgreen waren samen met Boudewijn Nederkoorn de initiatiefnemers bij de oprichting van SIDN op 30 januari 1996. Piet Beertema was vanaf 25 april 1986, namens het Centrum Wiskunde en Informatica, verantwoordelijk voor de uitgifte van .nl-domeinnamen. De delegatie van het .nl-domein werd in januari 1996 overgedragen aan SIDN. Sindsdien was Piet Beertema lid van het bestuur. Ted Lindgreen is vanaf de oprichting van SIDN secretaris van het bestuur geweest.

Deel: ' Twee nieuwe leden benoemd in bestuur SIDN '
Lees ook