Universiteit Twente

Persberichten > Nieuw > 01-41

01-41 25-09-2001

01/41 20 september 2001

Mr. W. Sorgdrager en drs. H.J. van Essen benoemd in RvT

Minister benoemt twee nieuwe leden Raad van Toezicht Universiteit Twente

Minister Hermans van OC&W heeft mevrouw Mr. W. Sorgdrager en de heer drs. H.J. van Essen benoemd tot leden van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente. Zij vervullen de vacatures die zijn ontstaan door het vertrek van mevrouw prof. dr. J.C.M. van Eijndhoven (in verband met benoeming tot voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam) en de heer mr. A. A. Westerlaken (afloop termijn). De Raad van Toezicht houdt namens de minister toezicht op het bestuur van de universiteit en het beheer daarvan. De overige drie leden van de Raad van Toezicht zijn per 1 mei 2001 herbenoemd: de heren ir. F.W.L.R.J.M. Sevenstern (voorzitter), J.F. Sistermans en E.A. van Amerongen. Bij deze herbenoemingen heeft de minister gekozen voor verschillende termijnen om in de toekomst bij benoeming van nieuwe leden continuïteit in de Raad te waarborgen.

De benoeming van mevrouw Sorgdrager en de heer Van Essen heeft plaatsgevonden op voordracht van de Raad van Toezicht. Om te komen tot een verantwoorde en volledige samenstelling van de Raad is met name gekeken naar maatschappelijke en regionale achtergrond van de kandidaten, achtergrond in de gezondheidssector en bekendheid met universiteiten. Voorzitter Sevenstern van de Raad van Toezicht reageert verheugd op de benoeming: ,,De huidige leden van de Raad verwelkomen de twee nieuwe leden. Het is een groot genoegen dat zij benoemd zijn. De Raad van Toezicht voldoet aan de eisen van evenwicht en ervaring qua profiel en samenstelling''.

Winnie Sorgdrager (53) werkte na haar rechtenstudie 8 jaar bij de toenmalige Technische Hogeschool (nu Universiteit) Twente, vervolgens 15 jaar in diverse functies bij het Openbaar Ministerie. Van 1994 tot 1998 was zij Minister van Justitie. Momenteel is zij onder meer voorzitter van de Raad voor Cultuur.

Heino van Essen (54) studeerde bedrijfseconomie en accountancy in Groningen en werkte vele jaren als directeur en later voorzitter van de Raad van Bestuur van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Op dit moment is hij lid van de hoofddirectie van pensioenfonds PGGM.

Deel: ' Twee nieuwe leden Raad van Toezicht Universiteit Twente '
Lees ook