Ingezonden persbericht

Persbericht Raeliaanse Beweging 26 maart 2003

Twee raeliaanse wetenschappers construeren niet-allergene genetisch gewijzigde pinda's

Volgend op de successen door het team van wetenschappers geleid door Dr. Brigitte Boisselier, auteur van het eerste mensen klonen project door CLONAID, staan twee andere Raeliaanse wetenschappers in het voorpagina nieuws van deze week. Zij construeren de eerste genetisch gewijzigde pinda's om mensen te helpen die allergie hebben wanneer zij pinda's en hun derivaten opnemen.

Op Maart 8th, gedurende een conferentie die georganiseerd was door de zeer prestigieuze Amerikaanse Academie van Allergy, Asthma en Immunology in Denver, heeft Dr. Hortense Dodo, Raeliaanse priester en moleculair bioloog, aangekondigd een wezenlijke vooruitgang te hebben gemaakt bij het genetisch wijzigen van pinda's opdat die niet langer allergie veroorzaken. Haar assistent, genetisch ingenieur en Raeliaan, Dr. Koffi Konan kondigde aan dat aankomende tests het succes van de werking zal bevestigen.

Het zou vermeld moeten worden dat Zijne Heiligheid RAEL, die het reproductieve klonen van mensen steunt, ook het gerbruik van genetisch gewijzigde planten steunt. Om zijn totaal vertrouwen in de veiligheid van deze producten te tonen, zal Hij spoedig een avond uitstapje organiseren naar een restaurant waar 100% GMO's geserveerd worden en zal begeleid worden door top officials van de Raeliaanse Beweging.

Zijne Heiligheid RAEL vraagt alle Raeliaanse wetenschappers over de wereld "helemaal betrokken te geraken in de technologieën van de toekomst en pioniers worden om de maatschappij van alle judochristelijke taboes te bevrijden die de vooruitgang vertragen".

Voor alle vraaggesprekken, contacteer alstublieft 1-514-366-3734 of E-mail: pr@rael.org www.rael.org/press

Voor alle overige informatie: Tel & fax: 020-6686512 of E-mail: netherlands@rael.org

Deel: ' Twee Raeliaanse wetenschappers construeren niet-allergene genetisch .. '
Lees ook