Ingezonden persbericht


Rotterdam, 16 november 2009
t.a.v. redacties binnenland/regio-redacties/geestelijk leven (690 woorden)

PERSBERICHT

Twee wijdingen voor Bisdom Rotterdam

Zaterdag 21 november a.s. zal Mgr. A.H. van Luyn s.d.b., bisschop van Rotterdam, twee mannen wijden in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Het betreft een diaken- en een priesterwijding. De toekomstig permanent diaken is Walther Burgering, Jack Glas wordt tot priester gewijd. De Eucharistieviering, waaronder de wijding plaatsvindt, begint om 11.00 uur. Jack Glas (1969, Nieuw Vennep) brengt zijn jeugd door in Brielle. Hij doorloopt er de RSG (inmiddels Maerlant College) en studeert daarna aan de TU in Delft. Na zijn promotie gaat hij werken in de Verenigde Staten, en doet hij onder meer onderzoek naar GSM-telefoons. In de VS raakt hij betrokken bij de kerk. Aanvankelijk vanwege de sociale contacten, maar gaandeweg verdiepte zijn geloof zich. Jack volgt een retraiteweekend van Cursillo en komt in contact met een jongerengroep geleid door een religieuze orde. In Maryland studeert Jack, als kandidaat bij de Missionary Servants of the Most Holy Trinity, filosofie en vraagt hij zich tegelijk af op welke wijze hij werkzaam wil zijn in de Kerk. Hij gaat zich verdiepen in de Kerkgemeenschap van Nederland. Hij heeft contact met de Brielse pastoor Thijs van Zaal en met rector Wim Bakker van de priesteropleiding Vronesteyn van bisdom Rotterdam. Jack besluit terug te keren naar Nederland na afronding van het semester van de Missionary Servants of the Most Holy Trinity. Hij meldt zich aan bij de priesteropleiding Vronesteyn en gaat studeren aan de Utrechtse Katholieke Theologische Universiteit (inmiddels Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg). Zijn pastorale stage doet hij in de Anthonius Abt-parochie te 's-Gravenhage-Scheveningen. Op 6 juli jl. is hij door Mgr. Van Luyn in de Brielse kerk Martelaren van Gorcum gewijd tot diaken, in aanwezigheid van vele parochianen. Jack Glas heeft inmiddels een aanstelling in de parochiefederatie de Doortocht (bestaand uit parochies rond de Brasemermeer). Walther Burgering (1959, Leiden) is getrouwd met Lidy Burgering-van den Bos. Zij heeft twee dochters, die hij inmiddels ook tot de zijne rekent. Na zijn VWO-diploma volgde hij aansluitend de School voor de Journalistiek in Utrecht alvorens hij in 1981 naar Heerlen verhuisde om pastoraaltheologie te studeren. Zijn interesse voor geloof, bijbel en theologie was gewekt door het geïntegreerde aanbod van jongerenkoor en jongerenliturgie van de paters dominicanen uit zijn parochie. Als schrijvend gelovige kon hij zich daar in leven en geloof sterk ontwikkelen. Walther studeerde in 1993 af op de variant diaconie binnen de pastoraaltheologie. In 1991 was hij reeds begonnen als jongerenpastor in het toenmalige dekenaat Den Haag t.b.v. ondersteuning van de parochiële jongerenactiviteiten én t.b.v. baanloze en werkende jongeren in een dekenaal jongerenproject. Eind 1996 startte hij bij het justitiepastoraat in de penitentiaire inrichtingen van Veenhuizen. In januari 2005 kwam hij terug in ons bisdom en was pastor voor de gedetineerden die in de penitentiaire inrichtingen van Hoogvliet en Scheveningen verbleven. Vanaf juni 2006 werd hij fulltime pastor in het penitentiair complex Scheveningen. Het was rond die tijd dat hij de roep beantwoordde om zich als diaken beschikbaar te stellen voor kerk en wereld. Na een toeleidingsprogramma o.a. via Bovendonk is hij op 7 september opgenomen onder de wijdingskandidaten. Na een korte periode werkzaam te zijn geweest als justitiepastor in het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn voor vreemdelingen keerde hij onlangs terug in de penitentiaire inrichting Scheveningen. Van zijn hand verschenen twee boekjes: 'Naar binnen kijkend. Reflecties vanuit het justitiepastoraat' (2008) en 'Bajebrevier' (2009). Deze laatste uitgave schreef hij samen met Renilde van Wieringen, en verschijnt deze week.

Walther Burgering zal drie dagen werkzaam blijven bij Justitie en na zijn diakenwijding voor twee dagen worden verbonden aan een parochie in het bisdom.Het diakenschap is geen gewoon beroep, dat iemand tot zijn pensioen uitoefent, maar een wijding voor het leven. De diaken en de priester zijn beide gewijde ambtsdragers in de kerk. Er zijn echter belangrijke verschillen. Wie priester wordt, ontvangt eerst de diakenwijding in voorbereiding op het priesterschap. Diakens mogen onder meer voorgaan in communievieringen, dopen, trouwen of een rouwdienst leiden maar hun hoofdtaak ligt op het terrein van de diaconie. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de wijdingsplechtigheid op 21 november mee te vieren.

Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren.

Einde bericht


---

Deel: ' Twee wijdingen voor Bisdom Rotterdam '
Lees ook