25 en 26 september 2001 Mercure Hotel Utrecht/Nieuwegein

Tweedaagse Cursus
Crisiscommunicatie en -management in de gezondheidszorg




* Analyse

* Voorbereiding en preventie

* Crisismanagement

* Follow-up en evaluatie

* Perscontacten en woordvoerderschap


Docenten

* Noud Bex, adviesteamleider Crisismanagement *)
* Stephan Hoek, senior-adviseur adviesteam Crisismanagement *)
* Liesbeth Feuth, senior-adviseur adviesteam Crisismanagement *)
*) bij: Bex*van der Schans Public Relations adviseurs
Medische calamiteiten, technische calamiteiten, bedreiging, geweld, criminaliteit, bommeldingen, milieuincidenten, brand, (arbeids)conflicten, fraude, discriminatie, ernstige geruchtenvorming. Het aantal crises dat de gezondheidszorg kan treffen is groot. Bovendien heeft een zorginstelling met veel en uiteenlopende doelgroepen te maken: directie, medische staf, stafbestuur, medewerkers/ondernemingsraad, patiënten/bewoners, familie, bezoekers, eerste lijnsgezondheidszorg, paramedici, inspectie, overheid, ziektekostenverzekeraars en de media. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de gezondheidszorg in al haar facetten niet alleen crisisgevoelig is, maar ook een ingewikkeld krachtenveld kent. Om nog maar te zwijgen van wettelijke kaders en eigen systemen en procedures waarbinnen moet worden gewerkt.

De vragen waarvoor u zich als eindverantwoordelijke of als lid van het crisisteam geplaatst ziet, zijn legio.
Hoe inventariseert u de risico's en hoe weegt u de gevaren voor uw organisatie? Hoe kunt u zich voorbereiden? Hoe zorgt u voor een permanent crisisbewustzijn? En wat moet u doen als u wordt geconfronteerd met een (dreigende) crisissituatie? Wat kunt u leren van een (dreigende) crisis? Hoe werkt de pers? Hoe kunt u de pers professioneel te woord staan?

Docenten Noud Bex, Stephan Hoek en Liesbeth Feuth van Bex*van der Schans hebben als crisisspecialisten een uitgebreide staat van dienst. Zij adviseren uiteenlopende bedrijven en organisaties, ook in de gezondheidszorg, op het gebied van crisiscommunicatie en -management. Zij maakten deel uit van tientallen crisisteams en beschikken dan ook over een schat aan praktijkervaring. In een praktische tweedaagse cursus waarin zelfwerkzaamheid en het oefenen van vaardigheden voorop staan, krijgt u praktische handvaten aangereikt waarmee u direct zelf aan de slag kunt.

Opzet en onderwerpen
Tijdens de cursus krijgen deelnemers relevante theorie en praktijkadviezen van experts aangereikt, waarna die in de praktijk worden toegepast in oefeningen en casuïstiek. Daarin oefenen de deelnemers ook hun vaardigheden en krijgen zij een individuele terugkoppeling.
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
* analyse

* voorbereiding en preventie

* crisismanagement

* follow-up en evaluatie

* perscontacten en woordvoerderschap

Doelgroep

* leden Raad van Bestuur

* directieleden

* MT-leden

* eindverantwoordelijken Communicatie en
senior-communicatiemedewerkers

van:

* ziekenhuizen

* verpleegzorg-organisaties

* thuiszorg-organisaties

* koepelorganisaties zorg

Doel van de cursus

* deelnemers inzicht bieden in theorie van crisiscommunicatie en
-management

* deelnemers inzicht geven in eigen functioneren in geval van crisis door middel van simulaties

* deelnemers door middel van op gezondheidszorg toegespitste praktijkcases laten oefenen van vaardigheden
* inzicht in in- en externe communicatiestrategieën en -processen
* inzicht in functioneren van pers

* oefenen van perscontacten en woordvoerderschap
Materiaal
alle deelnemers ontvangen:

* syllabus "Crisiscommunicatie en -management in de gezondheidszorg"
* reader "Omgaan met de pers"

* literatuurlijst

* deelnemers die deelnemen aan rollenspellen ontvangen video-opnames van hun oefening

Deel: ' Tweedaagse cursus over omgaan met crises in gezondheidszorg '




Lees ook