belang: Cursus, gevaarlijke stoffen, opslag, vervoer, CPR, Post-Seveso II, Risico, calamiteiten, EMC, AVIV, Haskoning, bodembescherming, bodemsanering, preventieve maatregelen, aansprakelijkheid, etikettering, vervoer, calamiteiten, chemicaliën, milieu, arbo, veiligheid, brandweercommandanten, adviesbureaus,

2 & 3 okt. 2001 Triavium te Nijmegen of 12 & 13 febr. 2002 Meeting Plaza te Maarssen

Tweedaagse cursus
Opslag van gevaarlijke stoffen

Maximaal 22 deelnemers
logo0012-kl.jpg (4947 bytes)
* Overzicht van wet- en regelgeving inzake opslag van gevaarlijke stoffen

* CPR-richtlijnen

* Post-Seveso II richtlijn

* Richtlijn bodembescherming

* Bepalen van risico's

* Preventieve maatregelen

* Etikettering en vervoer

* Hoe te handelen bij calamiteiten?

Docenten
ing. John van Engelen, EMC
ir. Rob Geerts, AVIV
drs. Ralf Slangen, HASKONING

Opslag van gevaarlijke stoffen: voorkom een ramp Op 1 november 1986 brandde een in Basel gelegen opslagloods van het Zwitsers chemisch concern Sandoz af. In de loods lagen bestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën opgeslagen. De duizenden liters bluswater, verontreinigd met onder andere methylkwikverbindingen, stroomden de Rijn in en veroorzaakten een ernstige milieuramp. Nederland stopte als gevolg van de verontreiniging gedurende twee weken met de inname van drinkwater uit de Rijn.

Hoewel alweer enkele jaren geleden, bleef de grote milieuramp in het achterhoofd van velen rondspoken. Tien jaar later werd pijnlijk duidelijk dat dergelijke rampscenario's zich niet alleen in het buitenland afspeelden: in 1996 kwamen er bij een brand in het Rotterdamse bedrijf CMI chloorhoudende stoffen vrij. De publieke opinie verplichtte de Nederlandse overheid tot reageren: CPR-richtlijnen, Seveso II richtlijnen en de Richtlijn Bodembescherming reguleren vanaf dat moment de opslag van gevaarlijke stoffen.

De cursus
De wettelijke kaders zijn er, maar hoe zit het met de praktische invulling? Het ene bedrijf is het andere niet en ook de ene gevaarlijke stof is de andere niet. Om het een en ander te verhelderen organiseert het Centrum voor Kennis Communicatie binnenkort, in samenwerking met van Engelen Mangement Consultants bv, een intensieve cursus 'Opslag van gevaarlijke stoffen' die bedoeld is voor milieu-, arbo- en veiligheidsmanagers, brandweercommandanten, adviesbureaus en alle personen die tijdens hun dagelijkse werk te maken hebben met de opslag van gevaarlijke stoffen, of met de controle daarvan.

Opzet en onderwerpen
Tijdens de cursus komen verschillende onderwerpen aan bod, waarbij naast de theorie de in dit verband uiterst belangrijke praktijk van alledag wordt belicht aan de hand van enkele cases. De deelnemer kan tijdens deze tweedaagse cursus de volgende onderwerpen verwachten:
* Overzicht van wet- en regelgeving inzake opslag van gevaarlijke stoffen

* Bepalen van risico's

* Preventieve maatregelen

* Etikettering en vervoer

* Hoe te handelen bij calamiteiten?

Doel van de cursus
Na afloop van de cursus is de deelnemer op de hoogte van de wettelijke bepalingen en richtlijnen op het gebied van de opslag van gevaarlijke stoffen. Naast deze kennis leert de deelnemer tijdens de cursus, aan de hand van zowel theorie als praktijk, hoe risico's bepaald moeten worden, preventieve maatregelen getroffen moeten worden, hoe de etikettering en het vervoer geregeld moeten zijn en hoe gereageerd moet worden tijdens calamiteiten. De aldus tijdens de cursus opgedane inzichten kunnen vervolgens door de deelnemer worden geïmplementeerd in het eigen bedrijf, zodat het bedrijf goed voorbereid is op een eventuele calamiteit.

Doelgroep

* milieu-, arbo- en veiligheidsmanagers van industriële bedrijven en overheidsdiensten;

* adviseurs op het gebied van milieuzorg, veiligheid- en arbeidsomstandigheden;

* commandanten van bedrijfsbrandweerdiensten;
* adviseurs op het gebied van veiligheid en milieuzorg
* controleurs en inspecteurs van opslag van gevaarlijke stoffenProgramma dag 1
9.30 Ontvangst deelnemers

10.00 Opening door de cursusleider
ing. J.A.L. van Engelen, directeur EMC

* Doelstelling van de cursus

* Kennismaking cursisten

10.30 Overzicht van wet- en regelgeving van belang voor opslag van gevaarlijke stoffen
ing. J.A.L. van Engelen, directeur EMC

* Algemene wetgeving, plichten en verantwoordelijkheden
* Specifieke regelgeving:

+ CPR-richtlijnen

+ Post-Seveso II richtlijn

+ Richtlijn bodembescherming

+ Indeling gevaarlijke stoffen

+ Checklist 1: voldoet uw opslag aan de wettelijke eisen?
12.15 Lunch

13.30 Bepalen van risico's van opslag van gevaarlijke stoffen Rob Geerts, AVIV

* Welke rekenmodellen zijn er?

* Op welke wijze kunnen deze het beste gehanteerd worden?
* Wat is een aanvaardbaar risico?

* Risico's van (intern) transport van gevaarlijke stoffen
14.45 Koffie-/theepauze

15.00 Vervolg: bepalen van risico's van opslag gevaarlijke stoffen ing. J.A.L. van Engelen, directeur EMC

* Casuïstiek: analyse van een aantal incidenten
17.00 Sandwichbreak

18.00 Praktijkcase
ing. J.A.L. van Engelen, directeur EMC

* Van theorie naar praktijk

* Stel vast welke maatregelen zinvol, wenselijk en/of noodzakelijk zijn.

19.30 Einde dag 1


Programma dag 2
9.30 Ontvangst deelnemers

9.45 Preventieve maatregelen aan opslag van gevaarlijke stoffen ing. J.A.L. van Engelen, directeur EMC

* Compartimentering en indeling

* Brandbestrijdingsmaatregelen

* Bodembeschermende voorzieningen

* Organisatorische maatregelen

10.45 Koffie-/theepauze

11.00 Etikettering en vervoer van gevaarlijke stoffen de heer R. Slangen, Haskoning

* Welke regels zijn van toepassing?

* Waar moet u met name op letten?

* Aansprakelijkheid en risisco's

* Aandachtspunten en ontwikkelingen

12.15 Lunch

13.30 Hoe te handelen bij calamiteiten?
ing. J.A.L. van Engelen, directeur EMC

* Bedrijfsnoodplan

* Crisismanagement

* Bestrijdingsmaatregelen

* Communicatie en nazorg

14.30 Koffie-/theepauze

15.00 De tien geboden bij opslag van gevaarlijke stoffen ing. J.A.L. van Engelen, directeur EMC

16.00 Afsluiting van de cursus


Datum en plaats
2 & 3 oktober 2001, Triavium te Nijmegen of
12 & 13 februari 2002, Meeting Plaza te Maarssen

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving. Heeft u vijf werkdagen voor aanvang van de cursus nog niets van ons ontvangen neemt u dan even contact met ons op (040 - 212 94 99)

Kosten
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen EUR. 1195,- / Hfl. 2633,43 (excl. BTW) per persoon. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide cursusdocumentatie inbegrepen.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega deel laten nemen, mits deze in het bezit
is van uw inschrijving.
Indien u uw inschrijving wilt annulering dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus annuleren. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus, berekenen wij u EUR. 50 / Hfl. 110,20 exclusief BTW aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u echter het volledige cursusgeld verschuldigd. De documentatie wordt u dan automatisch toegezonden.

Deel: ' Tweedagse cursus 'Opslag van gevaarlijke stoffen' '
Lees ook