TNO Arbeid


Bedrijf veilig

Vandaag verschijnt de vernieuwde en tweede druk van EMERGOS, een checklist voor de inrichting van bedrijfsnoodorganisaties.

Een goede bedrijfsnoodorganisatie kan in geval van calamiteiten en ongevallen veel menselijk leed, bedrijfsschade en maatschappelijke schade voorkomen. EMERGOS biedt bedrijven en organisaties die te maken hebben met risico's voor zowel eigen werknemers als derden (bijvoorbeeld omwonenden, bezoekers, gasten en reizigers), een uitgebreide checklist waarmee de bedrijfsnoodorganisatie opgezet, gevalueerd en verbeterd kan worden.

De effectiviteit van de bedrijfsnoodorganisatie wordt echter niet alleen bepaald door de kwaliteit van de eigen bedrijfshulpverlening, maar ook door de samenwerking met externe hulpverleningdiensten zoals brandweer en politie. Daarom wordt in EMERGOS ruime aandacht geschonken aan de relatie tussen deze partijen.

ERMERGOS kan uw organisatie helpen:

* Als model en referentiekader voor het opzetten en verbeteren van bedrijfsnoodorganisaties;
* Als instrument voor het beoordelen van een moment in het ontwikkelproces van een bedrijfsnoodorganisatie, bijvoorbeeld als nulmeting;
* Als auditchecklist ten behoeve van interne of externe auditors van bedrijven en instellingen;
* Als auditchecklist voor autoriteiten;

* Als evaluatie-instrument bij het evalueren van een zich voorgedane noodsituatie (waar ging het fout en waar heeft de organisatie niet aan voldaan?). TNO Arbeid, Nibra en KIWA hebben EMERGOS gezamenlijk ontwikkeld als instrument voor de ontwikkeling en beoordeling van bedrijfsnoodorganisaties, ISBN 90-6743-852-9, kostprijs 23, exclusief btw. Het rapport is schriftelijk te bestellen bij TNO Arbeid, fax 023 554 93 94 of receptie@arbeid.tno.nl.

Deel: ' Tweede druk EMERGOS, checklist bedrijfsnoodorganisaties '
Lees ook