Persbericht
Nieuwsbrief 'Uit het veld' nu verkrijgbaar

POSITIEVE RESULTATEN VAN PROEFPROJECTEN INHET ILPERVELD BESCHREVEN IN NIEUWSBRIEF

WATERLAND - Vanaf heden is de tweede editie van de nieuwsbrief 'Uit het Veld' verkrijgbaar. Deze uitgave van onder meer de Stichting Het Noordhollands Landschap gaat uitgebreid in op de resultaten van de twee proefprojecten die momenteel in het natuurgebied het Ilperveld gaande zijn. Zowel de resultaten van het natuurplan Watersnip, als van het proefproject Vuilstort en bagger, zijn bijzonder hoopgevend.Plan Watersnip is het onderzoek naar de mogelijkheden om het Ilpervelder water weer schoon en helder te krijgen. Een van de belangrijkste conclusies van de proef is dat niet de verzuurde regen de waterkwaliteit negatief beïnvloedt, maar dat hoogstwaarschijnlijk het Ilpervelder water zelf de boosdoener is. Dit water wordt zomers aangevuld met sulfaatrijk water uit het Markermeer (in feite Rijnwater). Dit veranderen is echter nog een groot probleem. Het Ilperveld staat in open verbinding met het boezemwater.

Alle belten aangepakt
Ook de positieve resultaten van het proefproject
Vuilstort en baggerkrijgen in de nieuwsbrief uitgebreid aandacht. Zo blijkt dat de vervuilende stoffen uit de stortplaats in het proefproject niet doorlekken naar het diepere grondwater. Ook heeft het regenwater dat eerst door de stortplaats sijpelt en daarna in het slootwater terechtkomt, nauwelijks effect op de kwaliteit van het omliggende water. Waarschijnlijk zijn de sloten vervuild omdat men bij vroegere lozingen behoorlijk morste, of omdat het gebied onder de huidige sloten van oorsprong ook tot de stortplaats hoorde.Vandaar dat nu gedacht wordt aan het uitbaggeren van alle sloten in hetIlperveld. Zeker is dat alle andere vuilstorten in dit natuurgebied van deStichting het Noordhollands Landschap op een soortgelijke manier als in het proefproject onder handen genomen worden.Het jongste nummer van 'Uit het veld' gaat daarnaast in op de ontwikkelingen rond de aanleg van het natuurpad, ofwel het Ilperveld-in-het-klein, en laat een trouwe vrijwilliger aan het woord over zijn dagelijkse werkzaamheden en het belang van vrijwilligers bij een organisatie als het Noordhollands Landschap. Onder het kopje "Moderne visser vist en vergadert" wordt een beeld gegeven van het werk van de moderne sportvisser. Ook treft men een totaaloverzicht van de excursies en veldwerkdagen die vanaf 5 april in het Ilperveld georganiseerd worden.

Gratis verkrijgbaar

'Uit het Veld' is een uitgave van de Stichting het Noordhollands Landschap, de provincie Noord-Holland, Waterschap de Waterlanden, Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, NV Afvalzorg Noord-Holland en de gemeente Landsmeer.De nieuwsbrief is verkrijgbaar in het Gemeentehuis van Landsmeer, in het bezoekerscentrum Ilperveld (in de weekeinden vanaf 3 april) en in de winkel van het Noordhollands Landschap in Castricum. Telefonisch bestellen kan ook via telefoonnummer 0251-659696. Via dat telefoonnummer kan men ook de eerste uitgave opvragen.

Voor inlichtingen over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met

Johan Stuart, 0251-659750, privé 023-5389481 of mobiel 06-53129644.
26 februari 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede editie nieuwsbrief 'Uit het Veld' verkrijgbaar '
Lees ook