Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tweede eu-cursus voor nederlandse ambtenaren binnenkort van start

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties start binnenkort (van oktober tot december 2001) voor de tweede maal een EU-opleiding voor Nederlanders die in dienst willen treden bij één van de instellingen van de Europese Unie. Dit programma bestaat uit een inhoudelijke EU-cursus en een talencursus, waardoor deelnemers meer en beter toegerust zijn om het toelatingsexamen (de concoursen) voor permanente ambten bij de EU met goed gevolg af te leggen. Vanaf morgen, zaterdag 1 september, verschijnen in diverse (dag)bladen advertenties met informatie over de EU-opleiding.

Het is van belang dat vooral meer Nederlanders slagen voor de éérste ronde van de concoursen. Uit de praktijk blijkt dat deze ronde een struikelblok is. Het uiteindelijke doel is dat meer Nederlanders toegelaten worden tot de overige selectierondes en de kans op een vaste aanstelling vergroot wordt. Tijdens het concours in 1998 zijn er achttien Nederlanders geslaagd. Dit is slechts drie à vier procent. Nederland streeft ernaar dit aantal te verhogen tot vijf à zes procent.

In juni 2001 is de eerste EU-opleiding van start gegaan. Hiervoor hadden zich 218 deelnemers aangemeld. De sollicitanten hadden met name een juridische - of maatschappijwetenschappelijke achtergrond. De aanmeldingen kwamen ook van Nederlanders die in het buitenland werkzaam zijn, bijvoorbeeld uit Rusland, Frankrijk, Italië en Zwitserland. En natuurlijk ook uit Brussel zelf. Uiteindelijk is een honderdtal deelnemers geselecteerd na deelname aan een psychologisch onderzoek en een taalonderzoek.

In de kabinetsnotitie Bevordering plaatsing Nederlanders bij de Europese Commissie, die op 14 juli 2000 door het kabinet is aanvaard, blijkt dat de Nederlandse presentatie bij de Europese Commissie in de cruciale A-rangen (beleidsmedewerker/management) achterblijft bij het personeelsquotum, dat de Europese Commissie voor Nederland hanteert. Om deze ontwikkeling om te buigen, is er een aantal voorstellen ontwikkeld, zoals deze EU-opleiding.

Deel: ' Tweede EU-cursus voor Nederlandse ambtenaren '
Lees ook