Ingezonden persbericht


Persbericht-Persbericht-Persbericht-Persbericht-Persbericht-Persbericht

KLAS VIJF - Oranjestraat 36d - VELP (Gld.)

TWEEDE EXPOSITIE

28 juli t/m 26 augustus 2001

Met enige trots nodigt galeriehouder Guus Dijkhuizen U uit voor een bezoek aan de tweede verkoopexpositie in zijn galerie. Een presentatie van schilderijen, grafiek en keramische beelden van drie eersteklas kunstenaars: Adriaan van Esveld, Hartmut Eing en Daniel Levi.

Adriaan van Esveld

Adriaan van Esveld, geboren 1947 te Soest, kreeg z'n opleiding aan de Academie voor Beeldende kunst te Arnhem. Kenmerkend voor zijn houtsneden en schilderijen zijn de naar verhouding groot in het vlak geplaatste menselijke figuren. De grote proporties, de plasticiteit van de figuren en de zorgvuldig op elkaar afgestemde kleuren geven aan het werk een bijna klassieke uitstraling. Zwijgende personen in hun vervreemdende alledaagse situatie, hun verbondenheid is vol spanning of verlangen.

Hartmut Eing

Ex-onderwijzer Hartmut Eing, geboren 1938 te Osterick bij Cuxhaven aan de Elbe, schilderde aanvankelijk in een stijl geïnspireerd door het werk van Cézanne en Paul Klee, maar liet zich later beïnvloeden door zijn vrouw Ria, een in Duitsland bekende naïeve schilderes. Door haar ontstond een herwaardering voor het figuratief verhalende. Het thema van z'n werk werd hun beider besef dat de mens zijn oorspronkelijk respect voor de natuur dreigde te verliezen. In het werk van Hartmut leeft de mens weer spelenderwijs en met behoud van rituelen in doelgerichte dienst van de overleving.

Daniel Levi

Keramisch vormgever Daniel Levi, geboren in 1959 te Sabakfar (Israel), kreeg zijn opleiding o.m. aan de Rietveld Academie te Amsterdam. Hij won in 1997 in Japan de prestigieuze Inax Design Prijs voor Europese Keramisten. Het werk wordt o.m. bepaald door exotische kenmerken, die voor een deel terug te voeren zijn op zijn Jemenitische afkomst. Zijn ongebreidelde fantasie, geschraagd door kennis van architectuur stellen hem in staat om indrukken, opgedaan tijdens zijn vele reizen, weer te geven in een eigen poëtische beeldtaal.

OPENING TWEEDE EXPOSITIE

Om de opening van deze expositie op zaterdag 28 juli een plezierig verloop te geven heeft Klas Vijf de Spaansgeorïenteerde gitarist John Fillmore uitgenodigd om voor u te spelen. We rekenen dan ook op uw komst naar Klas Vijf op 28 juli 's middags om 16.00 uur. U bent van harte welkom.

KLAS VIJF - Oranjestraat 36d - VELP (Gld.)

Deel: ' Tweede expositie in Klas Vijf te Velp '
Lees ook