Gemeente Zaanstad

Ruim 3000 woningen als referentieobject

Tweede fase hertaxatie van start

Deze week start fase twee van het hertaxatieproject: het referentienet. Hiervoor taxeert taxatiebureau Damastes in opdracht van de gemeente Zaanstad ruim 3000 referentiewoningen, in samenwerking met een aantal Zaanse makelaars. Deze woningen staan model voor de waardering van alle vergelijkbare woningen binnen de buurt, wijk dan wel binnen de gemeente Zaanstad.

Kwaliteit van waarde

Taxatiebureau Damastes zal de meeste referentiewoningen ook inpandig bekijken en taxeren. De gemeente schrijft de eigenaren en/of huurders van deze woningen van tevoren aan met het verzoek aan deze inpandige taxatie te willen meewerken. Is de bewoner niet thuis dan zal de taxateur een beroep doen op een bewoner van een naastgelegen woning.

De gemeente Zaanstad vraagt haar inwoners medewerking te verlenen bij de uitvoering van de taxaties; hoe beter de medewerking van de inwoners van Zaanstad hoe beter de kwaliteit van de waarde die straks, in februari 2001, op de `WOZ-beschikking' komt te staan. Burgers doen er verstandig aan om altijd te vragen naar de legitimatie die de taxateur bij zich draagt. Ze zijn er dan van verzekerd dat zij met iemand namens de gemeente te maken hebben.

Waarde nog niet bekend

De taxateur kan op het moment dat hij de woning bezoekt nog geen mededeling doen over de eventuele vast te stellen waarde. De te taxeren waarden zullen namelijk in een breder verband moeten worden beoordeeld waarbij bijvoorbeeld marktontwikkelingen een belangrijke rol spelen. In februari 2001 informeert de gemeente de inwoners over de nieuwe waarde. Deze geldt dan voor de jaren 2001-2004.

De bezoeken van de taxateurs zijn per wijk gepland: Vanaf 17 april: Zaandam Zuid, Oude Haven en Zaandam West Vanaf 24 april: Poelenburg, Pelders- en Hoornseveld, Rosmolenwijk, Kogerveldwijk en Zaandam Noord
Vanaf 1 mei: Zaandam Nieuw West, Oud Koog aan de Zaan, Westerkoog en Rooswijk
Vanaf maandag 8 mei: Krommenie Oost, Krommenie West Vanaf maandag 15 mei: Wormerveer en Westzaan

Nieuwe wet

Zaanstad laat de waarde hertaxeren omdat de nieuwe Wet Waardering Onroerende Zaken dit voorschrijft. Voortaan geschiedt de taxatie c.q. herwaardering alleen nog door de gemeente. Instanties als het waterschap en de rijksbelastingen hoeven zelf geen taxaties meer te verrichten. Zij maken voortaan gebruik van de gemeente. De gemeente Zaanstad is voortaan dus verantwoordelijk voor het waarderen van alle panden op haar grondgebied, zowel woningen als bedrijven. Het project startte in januari 1999. Het taxatiebureau inventariseerde in fase 1 de objectkenmerken van de ruim 67.000 woningen zoals bouwjaar, inhoud, bijgebouwen met inhoud en dakkapellen.

Voor vragen over de hertaxatie kunnen burgers contact opnemen met de afdeling WOZ van de gemeente Zaanstad, telefoonnummer (075) 655 31 87 of (075) 655 21 80.

Zaanstad, 19 april 2000

Deel: ' Tweede fase hertaxatie gemeente Zaanstad van start '
Lees ook