Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

23-11-1999

Tweede 'groenbeurs' in Delfzijl zuid

De tweede groenbeurs van wijkbeheer wordt georganiseerd op 27 november voor de inwoners van de buurten Centrum, Oud West, West I, West II, Fivelzigt, Detmerseiland, Rietkampen, Kruidenoever, Tuikwerd, Tuikwerderrak én de dorpen Farmsum, Meedhuizen en Weiwerd.

Delfzijl is een gemeente met veel openbaar groen. De gemeente is bezig het beleid voor het openbaar groen op te stellen. Uitgangspunten voor het groenbeleid zijn aantrekkelijk en gevarieerd groen en waar mogelijk natuurlijk groen. Voorafgaand aan het definitief vaststellen van het beleid krijgen de inwoners van de gemeente Delfzijl de mogelijkheid om hun meningen en ideeën naar voren te brengen op vier groenbeurzen. Hierbij presenteert de afdeling wijkbeheer ook hun visie op het openbaar groen. Begin deze maand hebben inwoners van de wijk Termunten als eerste van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Nu kunnen de inwoners van Delfzijl-zuid hun mening geven over het openbar groen.

Een brandende vraag is of het openbaar groen voldoet aan de eisen van deze tijd. Op de beurs zal voor de verschillende buurten en dorpen behorend tot de wijk Delfzijl-zuid een stand worden ingericht. Met de beurzen wil de gemeente het volgende bereiken:


- Het peilen van de mening van de inwoners van de gemeente Delfzijl over het huidige

(onderhoud van het) openbaar groen.


- Het uitwisselen van ideeën over de toekomst van het openbaar groen in de buurten en dorpen.


- Duidelijkheid scheppen naar de inwoners over de (on)mogelijkheden van de afdeling

wijkbeheer.

Tijdens de beurs geven de medewerkers van wijkbeheer uitleg en is te zien wat de overige taken van wijkbeheer zijn. De beurs wordt gehouden in de wijkpost Nieuw Vennen aan de Hogelandsterweg 16a van 10.00 tot 15.00 uur, telefoon 0596-616584. Deze locatie is behalve uitvalbasis van het wijkteam Delfzijl-zuid ook de uitvalbasis van de mobiele ploeg. Deze ploeg onderhoudt onder andere de sportvelden en verzorgt het werk waar het grotere materieel voor nodig is. Dit materieel is ook te zien.

De laatste twee beurzen voor de wijken Bierum en Delfzijl-noord zijn op 29 januari en 12 februari 2000.


----------------------------------------------------------------------
----------

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt A. Imminga, telefoon 0596- 639964.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede 'groenbeurs' in Delfzijl zuid '
Lees ook