Gemeente Houten


Tweede informatie-avond Jhr. Ramweg

16/02/99

Hierbij nodigen wij u uit voor de tweede informatie-avond over de recon-structie van de Jhr. Ramweg. Op dinsdag 16 maart bent u welkom in de kantine van de plaatselijk voetbalvereniging om 20.30 uur. Wij zijn u bijzonder erkentelijk voor het feit dat u op de afgelopen informatie-avond zo constructief hebt bijgedragen aan de discussie. De door u geopperde ideeën zijn door de afdeling Openbare Werken verwerkt in een eerste plan voor de reconstructie. Het is belangrijk om te weten dat het hier om een, weliswaar goed doordacht, voorstel gaat. U wordt met andere woorden geïnviteerd om er op te reageren.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Tweede informatie-avond Jhr. Ramweg Houten '
Lees ook