Tweede Kamer der Staten Generaal


25816000.011 brief min vw t.g.v. gemaakte werkafspraken met de regio a msterdam m.b.t. rekeningrijden

Gemaakt: 13-1-2000 tijd: 9:48


4


25816 Regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de Randstad tijdens spitsuren (Wet op het rekeningrijden)

nr. 11 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 januari 2000

Bijgevoegd treft u een afschrift van de met de regio Amsterdam gemaakte werkafspraken *). In de komende maanden zullen deze werkafspraken worden uitgewerkt. Hierover zal ik de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat nog nader informeren.

Binnenkort stuur ik u de nota naar aanleiding van het nader verslag, waarin eveneens zal worden ingegaan op de stand van zaken van de uitwerking van de werkafspraken op dat moment.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer afspraken met Amsterdam over rekeningrijden '
Lees ook