Ingezonden persbericht

PERSBERICHT
Leidschendam, 8 Mei 2002

Tweede Kamer akkoord met nieuwe garantieregels voor de bescherming van consument en detailhandel

Het wetsontwerp tot implementatie van de EU-garantierichtlijn is op 25 april 2002 door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer er mee instemt kan het wetsontwerp in 2002 in werking treden.

De garantierichtlijn beoogt een gemeenschappelijk Europees minimumniveau van consumentenbescherming te scheppen, ongeacht de plaats van aankoop van goederen binnen Europa. De richtlijn bevat onder meer een opsomming van de verplichtingen van de verkoper en de rechten van de consument als een product niet aan de verwachtingen voldoet die de consument mocht hebben. De verkoper kan de uit de richtlijn voortvloeiende rechten op geen enkele wijze inperken. Garanties van verkopers en producenten zijn bindend. Ten opzichte van het huidige Nederlandse garantiestelsel zal de bewijslast veranderen, er wordt een omgekeerde bewijslast ingevoerd. Dit houdt in dat de producent en verkoper, bij producten die binnen zes maanden kapot gaan, moeten bewijzen dat de oorzaak bij de consument lag. De wetgever gaat er vanuit dat zonder nader bewijs de oorzaak van een defect product bij de producent en of verkoper ligt.

Daarnaast wordt het zogenaamde regresrecht voor de detailhandel dwingend geregeld, hetgeen de positie van de detailhandel ten opzicht van producenten verbetert. De producent kan bovendien zijn aansprakelijkheid (de zogenaamde exoneratiebepalingen) ten opzichte van de detailhandel niet contractueel beperken. Met een beroep op het wetsontwerp (artikel 7:25 BW) kan de detailhandel dit aanvechten. Dit is een belangrijke verbetering van de verhaalmogelijkheden door de detailhandel op fabrikanten.

Eerder leek er een discussie te gaan ontstaan over een verlenging van garantietermijnen door de inwerkingtreding van de EU-garantierichtlijn. Uit overleg met de Consumentenbond is gebleken dat ook de Consumentenbond van mening is dat de bestaande garantiepraktijk, met garantietermijnen die rekening houden met aard en te verwachten levensduur van een product, ongewijzigd wordt gecontinueerd.

Het ministerie van Justitie heeft een factsheet opgesteld met de belangrijkste wijzigingen bij inwerkingtreden van het wetsvoorstel.

http://www.justitie.nl/publicaties/brochures_en_factsheets/Consumentenkoop_en_garantie.asp?ComponentID=10538&SourcePageID=5073

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is een overkoepelende werkgeversorganisatie. De bij de RND - via de brancheverengingen - aangesloten detailhandelsondernemingen vertegenwoordigen ruim 12.000 vestigingen, 230.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van 70 miljard gulden. De RND behartigt de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van zijn leden.

Deel: ' Tweede Kamer akkoord met nieuwe garantieregels voor bescherming cons.. '
Lees ook