26800XV.024 amendement begroting szw (XV) 2000 Gemaakt: 3-12-1999 tijd: 17:10 RTF

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


Vergaderjaar 1999-2000

26 800 XV

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2000

Nr. 24

AMENDEMENT VAN HET LID BUSSEMAKER

Ontvangen 1 december 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt als volgt gewijzigd:


In artikel 12.01 Rijksbijdrage aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met f  13 000 000.


In artikel 12.06 Gemeentelijk Werkfonds worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met f  13 000 000.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe te voorzien in een overbruggingskrediet voor de vrouwenvakscholen voor het jaar 2000.

Bussemaker

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer amendement begroting szw (XV) 2000 '
Lees ook