Tweede Kamer der Staten Generaal


26910000.5-6 amendementen begroting buza (v) 2000
Gemaakt: 22-12-1999 tijd: 11:27

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 910

Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 5

AMENDEMENT VAN HET LID VAN ARDENNE-VAN DER HOEVEN

Ontvangen 15 december 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 14.08 Programma's m.b.t. onderwijs en cultuur , kolom 3, worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met f 45 500 000.

Toelichting

Dit amendement maakt de verlaging van het landenprogramma met betrekking tot onderwijs en cultuur ongedaan. Daartoe wordt artikel
14.08 verhoogd met f 45,5 mln, welk bedrag via de eindejaarsmarge geoormerkt dient te worden overgebracht naar het volgende begrotingsjaar.

Van Ardenne-van der Hoeven

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 910

Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 6

AMENDEMENT VAN HET LID VAN ARDENNE-VAN DER HOEVEN

Ontvangen 15 december 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 18.04 Bedrijfslevenprogramma
, kolom 3, worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met f 83 500 000.

Toelichting

Dit amendement maakt de verlaging van het bedrijfslevenprogramma ongedaan. Daartoe wordt artikel 18.04 verhoogd met f 83,5 mln, welk bedrag via de eindejaarsmarge geoormerkt dient te worden overgebracht naar het volgende begrotingsjaar.

Van Ardenne-van der Hoeven

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer amendementen begroting BuZa (V) 2000 '
Lees ook