VBO

Tweede Kamer beslist: beëdiging makelaars afgeschaft!
De beëdiging en titelbescherming van makelaars wordt afgeschaft! Hiervoor in de plaats moet een certificeringsregeling voor vastgoedadviseurs en makelaars komen.

Dit staat in een wetsvoorstel dat minister Korthals van Justitie bij de Tweede Kamer heeft ingediend en waarover de Kamer op 04 april a.s. een besluit zal nemen. Alhoewel eerdere persberichten uit de branche deden vermoeden dat het besluit al was gevallen is dit (nog) niet het geval. De definitieve besluitvorming is, t.g.v. een motie van Kamerlid Leers (CDA), die als uiterste datum van invoering 01-01-2001 voorstelde, een week uitgesteld. Hoe dan ook is in het Kamerdebat van gisteren wel duidelijk geworden dat een Kamerbrede meerderheid vóór afschaffing is!

.Een goede zaak. volgens de Vereniging Bemiddeling Onroerend goed VBO, met 600 leden, de op één na grootste brancheorganisatie voor makelaars en bemiddelaars. .De consument is gediend met een transparante markt, gegarandeerde kwaliteit en gezonde concurrentie; dat ontbrak tot nu toe. aldus voorzitter Joël E. van der Reijd.

In het wetsvoorstel stelt het kabinet voor om de beëdiging en titelbescherming van makelaars af te schaffen. Volgens het kabinet is er geen reden meer om het nu nog bestaande verschil tussen makelaars en andere bemiddelaars onroerend goed te handhaven. In plaats van de wettelijke bescherming komt een certificeringsregeling en een onafhankelijke geschillenregeling.

Volgens voorzitter Joël E. van der Reijd van de VBO is het een goede zaak dat een nieuwe marktordening orde op zaken stelt in de branche.

Jarenlang is in de branche door makelaars gepretendeerd dat alleen z¡j de door de consument gewenste kwaliteit konden leveren. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de dienstverlening van vastgoedbemiddelaars niet onderdoet voor die van makelaars, ondanks beëdiging en titelbescherming van laatstgenoemden.
.De beëdiging en titelbescherming van makelaars - waarbij een éénmalig examen recht geeft op een levenslange titel - is niet meer van deze tijd., aldus voorzitter Van der Reijd.
.De consument van vandaag vraagt kwaliteit en een product dat is afgestemd op zijn persoonlijke woonwensen. De VBO speelt hier op in, onder meer door het aanbieden van deeldiensten en het aanbieden van drie dagen bedenktijd aan de kopers van een huis waarmee impulsaankopen kunnen worden teruggedraaid. Ook de APK voor vastgoed, een bouwkundige woningkeuring vooraf waardoor de woonconsument vóórdat hij de woning betreedt weet waar hij (bouwkundig) aan toe is, is een voorbeeld van de wijze waarop de VBO de consument tegemoet treedt..
Het kabinetsvoorstel biedt . via de certificeringsregeling - alle vastgoedbemiddelaars in de markt de mogelijkheid zich op uniforme wijze te kunnen kwalificeren. Bovendien garandeert een periodiek examen . karakteristiek voor een certificeringsregeling - dat zij up to date blijven terwijl totnogtoe een beëdiging voor het leven geldig was. Een register, waarin de aldus gekwalificeerde vastgoed-bemiddelaars/makelaars zich kunnen inschrijven maakt deze groep makkelijk herkenbaar voor de consument. De transparantie in de markt zal hiermee toenemen.

Het optuigen van een certificeringsregeling kost tijd. De branche is hier, in de Stuurgroep Certificering Makelaars die door Economische Zaken is ingesteld, reeds enige tijd mee bezig. Teneinde een vacuüm tussen de afschaffing van beëdiging en titelbescherming en de aanvang van de certificeringsregeling te voorkomen zal de Kamer . blijkens de motie-Leers, die ook door de VVD, PvdA en D.66 is getekend - tot een ultimatum beslissen: de afschaffing gaat in per 01-01-2001, op die datum moeten partijen zien er v.w.b. de certificeringsregeling uit te zijn. .Ik ben blij dat de Kamer tot dit ultimatum besloten heeft. De gevestigde makelaardij had er natuurlijk alle belang bij om alles bij het oude te laten. Indien dit ultimatum niet gesteld was zou de kans dat er een certificeringsregeling zou komen minimaal zijn.. , aldus Van der Reijd.


Deel: ' Tweede Kamer beslist beëdiging makelaars afgeschaft '
Lees ook