Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.209 brief min just inzake opheffing algemeen bordeelverbod
Gemaakt: 28-12-1999 tijd: 13:25


2

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 dec. 1999

Onderwerp

Opheffing algemeen bordeelverbod (25 437)

Op 26 oktober jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel opheffing algemeen bordeelverbod (25 437) aanvaard. Tijdens de behandeling heb ik meegedeeld dat de wetswijziging, na aanvaarding door deze Kamer, per 1 juli 2000 in werking zal treden. Inmiddels heb ik van de VNG het verzoek ontvangen om de datum van inwerking-treding tot 1 oktober 2000 uit te stellen, onder andere omdat de gemeentelijke besluitvorming volgens de VNG meer tijd vergt, een aantal gemeenten in de zomermaanden over een beperkte handhavings-capaciteit beschikt en er bovendien rondom het EK 2000 extra inzet van de politie gevergd wordt.

Ik heb begrip voor de argumenten van de VNG en ben daarom bereid om de wetswijziging op 1 oktober 2000 te laten ingaan.

Bijgevoegd ontvangt u het Handboek lokaal prostitutiebeleid. Het handboek wordt nog dit jaar aangeboden aan de gemeenten, de politie-regio's, de arrondissements-parketten van het Openbaar Ministerie, de GGD-en, de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en diverse andere belanghebbenden.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie,

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer brief over opheffing algemeen bordeelverbod '
Lees ook