---

Ministerie van Defensie---

JSF-KLu

Tweede Kamer: groen licht voor volgende fase F-16 vervanging

04-06-2002

De Tweede Kamer heeft vandaag (4 juni) gestemd over voor de verkiezingen van 15 mei ingediende wijzigingsvoorstellen op de zogenoemde suppletore begrotingen van de ministeries van Defensie en Economische Zaken. Deze voorstellen waren destijds ingediend om te voorkomen dat ons land geld kon vrijmaken voor de financiering van de deelname aan zogenoemde System Development and Demonstration (SDD)-fase van het Joint Strike Fighter-project, de beoogde opvolger van de F-16. De Tweede Kamer heeft beide amendementen vandaag verworpen. Hierdoor kan de minister van Economische Zaken de medefinancieringsovereenkomst met de industrie tekenen en kan staatssecretaris Van Hoof het contract met de Amerikanen over deelname aan de SDD-JSF ondertekenen.

Staatssecretaris Van Hoof (Defensie) toonde zich blij met de stemmingen in de Tweede Kamer. "Het doet me goed dat de kamer vandaag de laatste blokkade in het JSF-dossier heeft weggenomen. Zoals afgesproken zal ik nu met de Amerikanen een afspraak maken, zodat we nog vóór 12 juni de overeenkomst kunnen tekenen." En: "De JSF heeft in alle opzichten de beste papieren. Operationeel is de JSF het beste en wat betreft prijs en levensduur de goedkoopste. Tot slot zijn ook de participatie voorstellen verreweg het gunstigst, zowel voor de werkgelegenheid als voor industrie en overheid. Gisteren heeft Noorwegen besloten op level 3 deel te nemen en vandaag zijn in Italië stemmingen in het Parlement voor participatie op level 2. Met het Verenigd Koninkrijk, Canada, Denemarken, Turkije en Nederland heeft het Amerikaanse JSF-programma nu een stevige en brede basis. Dat geeft vertrouwen. Saillant is dat de JSF hierdoor meer Europese partners heeft dan welk ander programma dan ook. Maar dit terzijde." De bewindsman stelde dat het besluit tot deelname aan de SDD-fase niet betekent dat Nederland zich vastlegt op aantallen en jaartallen. "Het verwervingsbesluit, de werkelijke aanschaf, volgt pas over enkele jaren. Dan wordt besloten wanneer de vervanging van de F-16 begint, in welke aantallen de F-16 wordt vervangen en hoe de daarmee gemoeide kosten worden ingepast in de defensieplannen. Toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van de internationale verhoudingen of in de ontwikkeling van onbemande vliegtuigen, kunnen de invulling van die behoefte beïnvloeden. Daar is ruimte voor."

Naast de Verenigde Staten en ons land nemen het Verenigd Koninkrijk, Canada, Denemarken, Italië, Turkije en Noorwegen deel aan de verderontwikkeling van de Joint Strike Fighter of hebben plannen daartoe bekend gemaakt. (artist impression: Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht)

Dossier: F-16 vervanging

Deel: ' Tweede Kamer groen licht voor volgende fase F-16 vervanging '
Lees ook