Tweede Kamer der Staten Generaal


25890000.012 motie th.a.m. meijer c.s. aanpak riooloverstorten
Gemaakt: 18-2-2000 tijd: 16:25


1

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


25 890

Aanpak riooloverstorten

Nr. 12

MOTIE VAN HET LID Th.A.M. MEIJER C.S.

Voorgesteld 17 februari 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de overheid verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in de nabijheid van riooloverstorten vaak niet aan de kwaliteitsnormen voor het drenken van vee voldoet;

van mening, dat de overheid tot nu toe tekortschiet waar het aankomt op het wegnemen van knelpunten en het saneren van riooloverstorten;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat verantwoordelijke overheden, ondernemers die vee drenken in de nabijheid van een riooloverstort waarvan het betreffende oppervlaktewater niet aan de kwaliteitseisen voldoet, schadeloos stellen voor gemaakte kosten voor alternatieve maatregelen,

Th.A.M. Meijer

Van Middelkoop

Van der Vlies

Ter Veer

Poppe

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer motie Meijer c.s. aanpak riooloverstorten '
Lees ook