Tweede Kamer der Staten Generaal


26464000.017 motie stellingwerf derde eeuw spoor
Gemaakt: 18-2-2000 tijd: 16:24

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 464

Beleidsnota De derde eeuw spoor

Nr. 17

MOTIE VAN HET LID STELLINGWERF

Voorgesteld 17 februari 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister niet uitsluit dat ten gevolge van diverse benuttingsmaatregelen het treinverkeer van de HSL-Oost tussen Utrecht en Zevenaar wellicht grotendeels over de twee bestaande sporen kan worden afgewikkeld;

daardoor omvangrijke investeringen achterwege kunnen blijven;

via dergelijke maatregelen, op andere trajecten waar tot nog toe viersporigheid is voorzien, soortgelijke effecten mogen worden verwacht;

daardoor tot nog toe in het MIT voorziene investeringen vrij zouden kunnen vallen dan wel niet behoeven te worden geraamd;

daarmee urgentere knelpunten in het bestaande railnet zouden kunnen worden opgelost;

verzoekt de regering te bezien in hoeverre benuttingsmaatregelen kunnen leiden tot grotere doelmatigheid van railprojecten uit het MIT waar tot nu toe viersporigheid is voorzien en de resultaten hiervan te betrekken bij de opstelling van het eerstvolgende MIT,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stellingwerf

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer motie Stellingwerf tegen viersporen in MIT '
Lees ook