Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.174 brief min vws ontwikkelingen binnen de inspectie voor de gezondheidszorg

Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 12:8


1

De Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport


15 december 1999

Enige weken geleden plande uw commissie een Algemeen Overleg om geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen binnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dit naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over het functioneren van deze organisatie. Na een gesprek met de waarnemend Hoofdinspecteur zag uw commissie op dat moment af van het Algemeen Overleg.

Door middel van deze brief informeer ik u dat een brief waarin verslag wordt gedaan van het veranderingsproces binnen de Inspectie, u in de tweede week van januari zal bereiken.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer ontwikkelingen inspectie voor gezondheidszorg '
Lees ook