Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.116 brief sts ocw inzake een erratum van een adviesaanvraag
Gemaakt: 1-2-2000 tijd: 10:8


2

Voorzitter en leden van de

Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoetermeer, 21 jan. 2000

Onderwerp

afschrift erratum adviesaanvraag

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u een afschrift van het erratum van de adviesaanvraag van


17 januari 2000, zoals ik die aan de Raad voor Cultuur heb gestuurd.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(dr. F. van der Ploeg)

Onderwerp

Erratum adviesaanvraag

Geachte Raad,

Abusievelijk staat op pagina 7 van de adviesaanvraag van 17 januari
2000 vermeld dat het budget voor de fondsen «ruim 116 miljoen» bedraagt. Dit moet uiteraard zijn «ruim 166 miljoen».

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(dr. F. van der Ploeg)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer over erratum van een adviesaanvraag '
Lees ook