Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.023 brief min vws reactie op rapporten geneesmiddelenbeleid
Gemaakt: 18-1-2000 tijd: 10:10


1

De Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport


12 januari 2000

Naar aanleiding van het toezenden van de rapportage van de MDW-werkgroep geneesmiddelen deelt u bij brief van 16 december 1999 mee dat uw commissie het op prijs zou stellen om mijn reactie op de «drie relevante rapporten» vóór 1 februari 2000 tegemoet te mogen zien.

Bij brief van 25 oktober 1999 (kenmerk DBO-CB-U-2005217) heb ik aangegeven dat nu de Commissie de Vries aanbevelingen doet waarin zorgverzekeraars een prominente rol vervullen en die aanbevelingen mogelijk verstrekkende gevolgen voor overige veld- en kolompartijen hebben, ik er aan hecht alle betrokkenen in de gelegenheid te stellen om hun visie kenbaar te maken om daarna tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen.

Daarom heb ik de Commissie de Vries verzocht een zogenaamde «invitational conference» te organiseren waarbij de betrokken partijen worden uitgenodigd. Bij die conferentie zullen alle drie rapporten in de beschouwingen kunnen worden betrokken nu het rapport van de MDW-werkgroep geneesmiddelen op mijn verzoek is verspreid alvorens, zoals gebruikelijk is, een kabinetsstandpunt ter zake is ingenomen.

Na de «invitational conference» , die op 8 februari 2000 zal plaatsvinden, zal het Kabinet een samenhangend oordeel kunnen vormen en een standpunt innemen over de evalutie van het huidige beleid en de desbetreffende aanbevelingen, mede op basis van de inzichten die verkregen zijn uit de « invitational conference».

Om de hierboven vermelde redenen zal ik derhalve niet kunnen ingaan op uw verzoek om voor 1 februari 2000 een reactie te geven op de «drie relevante rapporten».

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer reactie op rapporten geneesmiddelenbeleid '
Lees ook