Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

SCHEMA*)

Den Haag, 19 maart 1999

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de komende week het volgende schema voor:

DINSDAG 23 MAART
14.00 uur Mededelingen
Vragen
Stemmingen
Regeling
15.30 uur Sociale Zekerheidsrechten gedetineerden (26063) 20.00 uur Elektriciteitswet (26303)
(Plenaire afronding) K1

WOENSDAG 24 MAART
G E E N V E R G A D E R I N G

DONDERDAG 25 MAART
10.15 uur VAO Eindhoven airport
11.00 uur Normbedragen studiekosten (26346) re-dupliek 13.30 uur Elektriciteitswet (26303) rest

Hamerstuk donderdag 25 maart, tenzij zich alsnog sprekers melden:
-26350 (Wijziging wet milieubeheer: milieu-effectrapportage)

cc: alle leden J.H. Goudswaard,
Griffie

Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoorziene agendawijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 1137 '
Lees ook