Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

SCHEMA*)

Den Haag, 21 januari 1999

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de komende week het volgende schema voor:

DINSDAG 26 JANUARI

14.00 uur Mededelingen
Vragen
Regeling
Stemmingen

15.30 uur Wijziging Wet Ruimtelijke Ordening (25311)

WOENSDAG 27 JANUARI

13.00 uur Bordeelverbod (25437) 1TK

16.00 uur Bestrijding seksueel misbruik onderwijs (25979)

DONDERDAG 28 JANUARI

10.15 uur Bordeelverbod (25347) rest

Hamerstuk donderdag 28 januari, tenzij zich nog sprekers melden:
- 25 972 (Sevezo-II)

- 26 157 (Grondwet; ombudsman)

- 26 159 (Grondwet; voogdij)

- 26 160 (Grondwet; additionele art.)
- 26 327 (Bedrijfschap detailhandel)
- 26 251, nrs. 20-27 (Verslagen Verzoekschriften)

cc: alle leden J.H. Goudswaard,
Griffie

Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoorziene agendawijzigingen.

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 1229 '
Lees ook