Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

SCHEMA*)
Den Haag, 7 september 2001
De Voorzitter stelt zich voor de komende week het volgende schema voor:
DINSDAG 11 SEPTEMBER
14.00 uur Mededelingen
Vragen
Regeling
Stemmingen
15.30 uur VAO Gewasbeschermingsmiddelen 16.00 uur Wijziging van de wet milieubeheer (26929) 19.30 uur Dualisering gemeentebestuur (27751) plenaire afronding
WOENSDAG 12 SEPTEMBER
13.00 uur Visserijwet (27205)
16.30 uur Wijziging Welzijnswet (27643) 19.00 uur KNMI (27623)
20.00 uur Wijziging Telecommunicatiewet (27576) DONDERDAG 13 SEPTEMBER
10.15 uur Toezichtsdimensie beleggingsinstellingen (27290) Aanvang middagvergadering: Stemmingen 13.00 uur Taalondersteuning allochtone leerlingen (27682) Hamerstuk donderdag 13 september, tenzij zich alsnog sprekers melden:
-26854 (Regime fiscale eenheid)

-27746 (Herstel onjuistheden belastingwetten)
-27892 (overeenkomst grensoverschrijdende visbestanden)
-27893 (Wijziging Visserijwet 1963)
-27832 (Wijziging Privatisering ABP)
-27464, nrs. 70 t/m 86 (Verslagen verzoekschriften)

*) Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoorziene

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 1398 '
Lees ook