Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

De Voorzitter stelt zich voor de komende week het volgende schema voor:

WOENSDAG 9 JUNI

10.15 uur Staat van de Europese Unie
Debat Europese Top Voortz

15.00 uur Brief spreekrecht Europarlementariërs

cc: alle leden J.H. Goudswaard,
Griffie

Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoor- ziene agendawijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 608 '
Lees ook