Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

SCHEMA*)

Den Haag, 5 februari 1999

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de komende week het volgende schema

voor:

DINSDAG 9 FEBRUARI

14.00 uur Mededeling
Vragen
Stemmingen
Regeling

15.30 uur Referendum (26156) 1TK

cc: alle leden J.H. Goudswaard,

Griffie

Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoorziene agendawijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 672 '
Lees ook