Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


HERZIEN SCHEMA*)

Den Haag, 12 april 2000

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de rest van deze week het vol-gen-de schema voor:

DONDERDAG 13 APRIL

10.15 uur Debat evaluatie Kosovo (22181, nrs. 310 en 311)

**14.00 uur VAO Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidscriteria

*) Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van on-voor-zie-ne agendawijzigingen.

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 685 '
Lees ook