Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

HERZIEN SCHEMA*)

Den Haag, 2 februari 1999

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de rest van de week het volgende schema voor:

DONDERDAG 4 FEBRUARI

10.15 uur Regresrecht AWBZ (26927)

14.00 uur Hoger Beroep Mulderzaken (25927) + Beroep lichte overtredingen (26027)

cc: alle leden

J.H. Goudswaard

Griffie

Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoorziene agendawijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 707 '
Lees ook