Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

SCHEMA*)

Den Haag, 20 januari 1999

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de rest van de week het volgen- de schema voor:

D O N D E R D A G 21 JANUARI

13.00 uur Interpellatie Wijn over de uitspraken van de Staatssecretaris van Justitie in een interview in Vrij Nederland

cc: alle leden J.H. Goudswaard,
Griffie

Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoor- ziene agendawijzigingen.

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 712 '
Lees ook