Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

SCHEMA*)

Den Haag, 12 mei 1999

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de komende week het volgende schema voor:

WOENSDAG 19 MEI

13.00 uur Rapport Enquêtecie Bijlmerramp (26241) (Antwoord commissie)

19.00 uur Rapport Enquêtecie Bijlmerramp (26241) (tweede termijn Kamer)

cc: alle leden J.H. Goudswaard,
Griffie

Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoorziene agendawijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 714 '
Lees ook