Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

SCHEMA*)

Den Haag, 5 februari 1999

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de komende week het volgende schema

voor:

DONDERDAG 11 FEBRUARI

10.15 uur Verdrag asbest (23984)

Einde vergadering: EVENTUELE STEMMINGEN

Hamerstuk donderdag 11 februari, tenzij zich alsnog sprekers melden:
-26349 (suppl. HCvS 98)

cc: alle leden J.H. Goudswaard,

Griffie

Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoorziene agendawijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 751 '
Lees ook