Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

HERZIEN SCHEMA*)

Den Haag, 7 december 1999

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de rest van de week het volgende schema

voor:

WOENSDAG 8 DECEMBER

10.15 uur Buza + OS (26800-V) voortzetting

DONDERDAG 9 DECEMBER

10.15 uur Defensie (26800-X)

17.00 uur Brief gasboringen Waddenzee

Hamerstuk donderdag 9 december tenzij zich alsnog sprekers melden:
-26 851, nrs. 13/18 (Verslagen verzoekschriften)


*) Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van on-voor-zie-ne agendawijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 823 '
Lees ook