Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

2e NADER HERZIEN SCHEMA*)

DONDERDAG 7 OKTOBER

10.15 uur Wijziging Wet Voorzieningen Gehandicapten (26435) 1TK

12.30 uur VAO WTO

AANVANG MIDDAGVERGADERING: EVENTUELE STEMMINGEN

13.30 uur Wijziging Wet Voorzieningen Gehandicapten (26435) voortz

15.00 uur VAO voortijdig schoolverlaten

15.30 uur Groepsgrootte basisonderwijs (26513)

Hamerstuk donderdag 7 oktober, tenzij zich alsnog sprekers Melden:


-26 251, nrs. 94 t/m 115 (verslagen cie verzoekschriften)


*) Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van on-voor-zie-ne agendawijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 846 '
Lees ook