tweede kamer schema plenaire vergaderingen


dit schema wordt regelmatig ververst.
bekijk voor de laatste versie het originele schema.

De Kamer is tot en met maandag 13 maart met reces.

De Voorzitter stelt zich voor de eerste week na het krokusreces het vol-gen-de schema voor:

DONDERDAG 16 MAART

10.15 uur VAO Vlietland

11.00 uur Wet Milieubeheer meldingsstelsel (26552)

13.00 uur Justitiële jeugdinrichtingen

Hamerstuk op donderdag 16 maart tenzij zich alsnog sprekers melden:
26 905 (Termijn HOOP)
26 872 (Wijziging Sanctiewet)
26 878 (Scheepsuitrusting)
26 851, nrs. 28-39 (Verzoekschriften)


*) Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van on-voor-zie-ne agendawijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 874 '
Lees ook