Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

Den Haag, 13 januari 1999

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de komende week het volgende schema voor:

DINSDAG 19 JANUARI

14.00 uur Mededelingen

Vragen

Regeling

15.30 uur Bestrijding seksueel misbruik onderwijs (25979)

WOENSDAG 20 JANUARI

13.00 uur Selectiesysteem opleidingen met toegangsbeperking (25947)

DONDERDAG 21 JANUARI
Geen vergadering

Hamerstuk woensdag 20 januari, tenzij zich alsnog sprekers melden:
-26224 (geneeskundige verklaringen)

cc: alle leden J.H. Goudswaard,

Griffie

Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van onvoorziene agendawijzigingen.

Deel: ' Tweede Kamer schema plenaire vergaderingen - 948 '
Lees ook